Boshqarma vakolat doirasidagi o‘z kuchini yo‘qotgan qonunchilik hujjatlari to'plami