E’lon qilinishi mumkin bo‘lmagan ma’lumotlar ro‘yxati

   O‘zbekiston Respublikasining amaldagi qonunlariga muvofiq quyidagi ma’lumotlar axborotdan foydalanuvchilarga taqdim etilmaydi:

 

Andijon viloyati transport boshqarmasi faoliyati to‘g‘risidagi axborot jumlasiga kirmaydigan huquqiy-normativ hujjatlar;

 

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining farmonlari, qarorlari farmoyishlari, Vazirlar Mahkamasining qarorlari, farmoyishlarining alohida bandlarida belgilangan ma’lumotlar;

 

“maxfiy” va “xizmat doirasida foydalanish uchun” (XDFU) belgisi qo‘yilgan hujjatlarda keltirilgan ma’lumotlar;

 

ichki yozishmalar;

 

boshqarma rahbar va mutaxassislari, ishchi-xizmatchilarining shaxsiga oid ma’lumotlar;

tijorat sirini tashkil etuvchi ma’lumotlar.